Select your language

Slide

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet
Panterra er en sikker og trygg arbeidsplass for ansatte, leverandører og kunder.

HMS og kvalitet

Vi i Panterra er opptatt av å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Vi arbeider aktivt for å være kvalifisert til å levere tjenester av høy standard, der vi har tydelige målsetninger både innenfor helse, miljø og sikkerhet (HSE), og innenfor produksjon, service og økonomi (vi kaller det kvalitet, forkortet Q).
Panterra skal være en trygg og forutsigbar arbeidsplass, der ansatte og deltakere opplever sosial tilhørighet.

Sammen utgjør disse våre HSEQ-mål. Målene er fundamentet for vårt styringssystem der kundene står i fokus.


 <h2>ISO9001</h2>

ISO9001

Panterra er sertifisert i henhold til ISO9001 der vårt kvalitetsstyringssystem ligger i grunnen.

ISO14001

Panterra jobber i henhold til ISO 14001 som er en internasjonalt akseptert standard for et «miljøstyringssystem». Vi har tydelige mål for egen miljøpolitikk.

<h2>Achilles 2021 </h2>

Achilles 2021

Panterra er kvalifisert i Achilles Oil & Gas Europa. Dette er en internasjonal kvalifikasjonsordning som har til hensikt å forenkle større innkjøp. Achilles Oil & Gas Europa, Achilles ID: 00047618