Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

Panterra skal være en sikker og trygg arbeidsplass for ansatte, leverandører og kunder.

Startup Joomla Template

Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet

Vi i Panterra er opptatt av å ivareta hensynene til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Vi arbeider aktivt for å være kvalifisert til å levere tjenester av høy standard, der vi har tydelige målsetninger både innenfor helse, miljø og sikkerhet (HSE), og innenfor produksjon, service og økonomi (vi kaller det kvalitet, forkortet Q).

Sammen utgjør disse våre HSEQ-mål. Målene er fundamentet for vårt styringssystem og hvor kundene er i fokus.


 ISO9001

ISO9001

Panterra er sertifisert i henhold til ISO9001 der vårt kvalitetsstyringssystem ligger i grunnen.

 ISO14001

ISO14001

Panterra jobber i henhold til ISO 14001 som er en internasjonalt akseptert standard for et «miljøstyringssystem». Vi har tydelige mål for egen miljøpolitikk.

 Achilles 2017

Achilles 2017

Panterra har siden 2011 være registrert i Achilles som er et felles Norsk/Dansk register og prekvalifiseringssystem (JQS) for å forenkle oljeselskapenes innkjøp.